က ေလး တိုင္း …သို႔

shared by snowde on 08/09/17  -  web.facebook.com  -  အေထြေထြ

အရမ္းေကာင္းတဲ႕ ဥပမာ ေလးပါ

shared by theingiphyu on 08/09/17  -  web.facebook.com  -  အေထြေထြ

ဘီလူး ႏွင့္ ဘီလူးကြ်န္း

shared by theingiphyu on 08/09/17  -  ayesay.com.mm  -  အေထြေထြ

ဖူးစာရွင္

shared by theingiphyu on 08/09/17  -  web.facebook.com  -  အေထြေထြ

ဘူတာရံု မွာေျခာက္တဲ့ သရဲ

shared by theingiphyu on 07/09/17  -  phothutaw.com  -  အေထြေထြ

အခ်ိန္ကို မေစာင့္ပါနဲ႔.

shared by theingiphyu on 07/09/17  -  phothutaw.com  -  အေထြေထြ

PREVIOUS 45  6   78 ... NEXT