ငရဲၾကီးတယ္ဆိုတာ….. -

shared by ThiThi on 23/10/16  -  myanmarlatestnews.com  -  အေထြေထြ

ျမင္ေအာင္ၾကည့္

shared by knight on 19/10/16  -  maukkha.org  -  အေထြေထြ

ႏွစ္ရွည္ သရဲ

shared by ThiThi on 18/10/16  -  phothutaw.com  -  အေထြေထြ

  1   23 ... NEXT