ေမတၱာခ်ဥ္စပ္

shared by knight on 29/07/16  -  burma.irrawaddy.com  -  စားေသာက္ဖြယ္ရာ

ပုစြန္မ႐ုိနီစ္ကင္

shared by ThiThi on 30/06/16  -  myanmarlatestnews.com  -  စားေသာက္ဖြယ္ရာ

PREVIOUS 45  6   78 ... NEXT