မိဘမ်ားသို႔ အႀကံျပဳခ်က္

shared by ThiThi on 24/10/16  -  myanmarlatestnews.com  -  ပညာေရး

ပုခက္လႊဲတဲ့ လက္

shared by MaMa on 16/10/16  -  phothutaw.com  -  ပညာေရး

ပိုက္ဆံက ခ်စ္တဲ့သူၿဖစ္ပါေစ

shared by knight on 04/10/16  -  myanmarlatestnews.com  -  ပညာေရး

PREVIOUS 45  6   78 ... NEXT