ကေလးမ်ားအတြက္ ဖတ္ေပးပါ

shared by ThiThi on 27/10/16  -  myanmarlatestnews.com  -  ပညာေရး

မိဘမ်ားသို႔ အႀကံျပဳခ်က္

shared by ThiThi on 24/10/16  -  myanmarlatestnews.com  -  ပညာေရး

ပုခက္လႊဲတဲ့ လက္

shared by MaMa on 16/10/16  -  phothutaw.com  -  ပညာေရး

အမုန္းခံ၍ ခ်စ္မည့္သူ

shared by ThiThi on 16/10/16  -  maukkha.org  -  ပညာေရး

ပိုက္ဆံက ခ်စ္တဲ့သူၿဖစ္ပါေစ

shared by knight on 04/10/16  -  myanmarlatestnews.com  -  ပညာေရး

PREVIOUS 1  2   34 ... NEXT