ငါး နဲ႔ ျပဒါး

shared by knight on 10/07/16  -  burma.irrawaddy.com  -  ပညာေရး

အေမ့စာသင္ခန္း

shared by knight on 05/07/16  -  maukkha.org  -  ပညာေရး

လူငယ္ေတြ သိသင့္ေသာ ၁၃ ခ်က္

shared by knight on 29/06/16  -  myanmarlatestnews.com  -  ပညာေရး

PREVIOUS 89  10   1112 ... NEXT